Coaching

Czym jest coaching?Coaching najprościej mówiąc to proces, który pomaga w odkrywaniu wewnętrznych zasobów człowieka i uruchamianiu jego potencjału.
Jego głównym celem jest wsparcie w Drodze do osiągania zamierzonych celów.

Daje możliwość całościowego spojrzenia na nasze życie i podjęcia decyzji, w jakich obszarach potrzebujemy zmiany, aby zrealizować nasze cele.Kim jest coach?Coach to osoba, która towarzyszy drugiemu człowiekowi w jego Drodze, którą podążą oraz wspiera go w dążeniu do obranych indywidualnych celów.
Często coach jest także Trenerem Rozwoju Osobistego.

Praca coacha ma charakter celowy i polega na inspirowaniu klienta oraz wspieraniu go w samodzielnym osiąganiu zaplanowanych rezultatów
w oparciu o własne odkrycia, refleksje oraz zasoby osobiste klienta.Co to jest sesja coachingowa?Sesja coachingowa to spotkanie coacha i klienta, które służy poszerzeniu samoświadomość i odkryciu przez klienta co jest dla niego naprawdę ważne.

W trakcie sesji tworzy się precyzyjny plan i dobiera strategię działania, aby krok po kroku zrealizować cel lub cele. Każda sesja coachingowa jest dostosowana do potrzeb klienta; to on decyduje z czym aktualnie chce pracować i ustala najlepszy dla siebie możliwy rezultat.

Proces coachingowy obejmuje indywidualnie dobrany plan regularnych spotkań.

Sesja coachingowa trwa 1 godzinę. Po podjęciu przez klienta decyzji o zaangażowaniu się w proces coachingu ustalane są cele współpracy
na najbliższe miesiące i zawierany jest kontrakt na cały proces.Co zyskuje się dzięki coachingowi?Osoby, które zdecydowały się na sesje potrafią w łatwiejszy sposób precyzować swoje cele i wizje tego co chcą osiągnąć. Uświadamiają sobie swoje ograniczające przekonania, których wcześniej nie byli świadomi. Krok po kroku wzmacniają swoją wiarę w siebie, swoje możliwości oraz odkrywają informacje osobie, które poszerzają ich samoświadomość i są pomocne w realizacji osobistych celów. Poznają praktyczne narzędzia i techniki w realizacji określonych celów, które mogą na co dzień wykorzystywać w swoich działaniach.
© FS CONSULTING | Wszystkie teksty oraz zdjęcia znajdujące się na tej stronie są chronione prawem autorskim | Polityka prywatności